Làm thế nào để cải thiện được sức bền trong lúc chạy bộ? (Phần 2)

Áp dụng sự kết hợp giữa tăng cường tốc độ lẫn độ bền sẽ khiến bạn thấy ngạc nhiên về những gì mà mình nhận được. Tăng quãng đường chạy hàng tuần: Hãy lên một kế hoạch chạy cụ thể, thiết kế các quãng đường chạy một cách rõ ràng. Mới bắt đầu chạy thì …