10 phút vận động nhẹ mỗi ngày để cải thiện sức khỏe tim mạch

Theo các nghiên cứu về sức khỏe mới đây, chỉ cần 10 phút vận động nhẹ mỗi ngày sẽ giúp tác động rất tốt tới sức khỏe đặc biệt là sức khỏe về tim mạch. Các hình thức vận động này đơn giản chỉ là đi dạo, đi bộ… sẽ tác động lên cơ thể …